Vysocká řemeslná pouť

sobota 3. srpna – neděle 4. srpna 2024

Vysocká pouť je dnes již pojmem. Její řemeslně-sousedské pojetí si okamžitě získalo oblibu obyvatel našeho města i blízkého okolí už při jejím vzniku v roce 2015. Během jediného sobotního dne k nám „přijde pobejt“ kolem 3 tisíc návštěvníků. Oblibu si pouť získala nejen díky přívětivým cenám atrakcí, výtečnému doprovodnému programu a množství řemeslných stánků, ale především díky jedinečné atmosféře, za kterou děkujeme velkému množství dobrovolníků, kteří se na akci podílí. Právě radost ze společného díla a chuť si to užít, dělá tuto pouť takovou, jaká je. Akci prodchnutou pohodou, odkud se vám nechce odcházet.

Každá pouť je věnována nějakému tématu. Předloni jsme dali pouti podtitul – Rozmarné léto, loňský ročník se nesl v duchu výročí 150. let založení Sboru dobrovolných hasičů.  Ta letošní je 10. v pořadí. Proto Jubilejní. 

Vysocká pouť se váže samozřejmě k církevnímu svátku Sv. Kateřiny Alexandrijské, které je zasvěcen zdejší katolický kostel. Slavnost se koná v neděli, ale protože se program protahuje do pozdních nočních hodin, bylo rozhodnuto, že hlavní část slavnosti proběhne již v sobotu. V neděli je kromě slavnostní mše také koncert articifiální hudby, ekumenicky konaný ve zdejším Husově sboru obvykle v dopoledních hodinách, jako matiné.

Pořadatelé

Pořadatelem Vysocké řemeslné pouti je Město Vysoké nad Jizerou, které úzce spolupracuje s místním spolkem Městečko na dlani. V posledních letech se čím dál více zapojuje také Divadelní spolek Krakonoš, jehož stage je dnes integrální součástí pouti.  Pouť by nebyla myslitelná bez velkorysé spoluúčasti SDH Sklenařice, od kterých máme zapůjčený kolotoč, houpačky, střelnici a stany – vše nám ochotně postaví a sbalí. Naši dobrovolní hasiči zase zajistí příjemné sezení a skvělé občerstvení.  Na přípravě, průběhu a úklidu po pouti se však podílí také desítky dobrovolníků napříč spolky.  Ať už jde o místní obyvatele, přespolní nebo chalupáře, všichni se shodnou na myšlence vytvořit něco krásného pro děti i dospělé. 

Hlavní náklady na pořádání pouti nese Město Vysoké nad Jizerou. Pouť má i přes svůj bohatý kulturní program dobrovolné vstupné. Děkujeme proto všem dárcům za jejich příspěvek do pokladniček, které jsou u vstupů do areálu.  

Sponzoři

Sponzorem se může stát firma, živnostník nebo jednotlivec, který finančně podpoří Vysockou řemeslnou pouť. Za naše sponzory jsme vděčni a rádi je zde uvádíme. Zaslouží si poděkování i od všech návštěvníků pouti, kteří si tak mohou užít pestrý kulturní program. Děkujeme!

(seznam bude brzy aktualizován)